Telefon

  Egyéb dijak Nettó árak
  Adminisztrációs díj 820 Ft + 10 Ft/oldal
  Áthelyezési díj 3 300 Ft
  Átírási díj 820 Ft
  Bekapcsolási díj 20 000 Ft első telefonvon
  Csökkentett előfizetési díj A havi előfizetési díj 50%-a
  Elállási díj 2 500 Ft
  Expressz kiszállási díj 2 500 Ft
  Fizetési felszólítás díja/db l
  - ajánlott levél esetén 400 Ft
  - tértivevényes levél esetén 700 Ft
  Kiegészítő bekapcsolási díj 2 500 Ft
  Kihelyezett hírközlési eszköz 2 000 Ft
  - használati díja 2 000 Ft
  - megtérítési díja 20 000 Ft
  - óvadéka 20 000 Ft
  Kikapcsolási díj 2 000 Ft
  Kiszállási díj 1 250 Ft
  Sürgősségi kiszállási díj 2 500 Ft
  Szolgáltatás-csomag módosítási díj 2 000 Ft
  Visszakapcsolási díj 2 500 Ft;
  Vizsgálati díj 5 000 Ft + a hatósági díj
  Telefonszám csere ügyfél kérésére 4 000 Ft
  Számhordozási díj 4 000 Ft
  Plusz telefon csatlakozó hely utólagos kiépítése / db 2 500 Ft